Konferencja o poprawie bezpieczeństwa na drogach

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest jednym z priorytetowych zadań Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Niestety, pomimo licznych działań i akcji prowadzonych przez różne służby i instytucje, w tym również i Policję, z każdym rokiem wzrasta liczba wypadków drogowych, a przez to liczba ofiar śmiertelnych na naszych terenach.

Dotyczy to zarówno pieszych, jak i kierujących, osób młodych i seniorów. Dlatego tak niezmiernie ważna jest profilaktyka i uświadamianie o zagrożeniach mogących wystąpić na drogach. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce wspólnie z Prezydentem Miasta Ostrołęki Łukaszem Kulikiem oraz Starostą Ostrołęckim Stanisławem Kubłem organizują konferencję dotyczącą poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach pn. "CZŁOWIEK - POJAZD - DROGA - jak poprawić bezpieczeństwo". Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Poseł na Sejm RP Arkadiusz Czartoryski - Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Efektem konferencji będzie wzrost świadomości uczestników ruchu drogowego. Pomiędzy organizatorami oraz Mazowieckim Kuratorem Oświaty zostanie podpisane porozumienie nazwane "Radą Bezpieczeństwa", które określać będzie kierunki i zasady współpracy. Ponadto w dniu konferencji będzie miała miejsce premiera filmu profilaktycznego "Wyjątkowo spokojny dzień...". Jego przesłaniem jest wskazanie skutków prawnych, moralnych i społecznych uczestników śmiertelnych wypadków drogowych. Film będzie stanowić środek dydaktyczny pomocny w pracy policjantów podczas ich spotkań z młodzieżą, rodzicami, kadrą pedagogiczną czy osobami starszymi.

ORGANIZATORZY

PARTNERZY

PATRONAT MEDIALNY